Wat is een SWOT-analyse?

Bij het schrijven van een marketingplan is de SWOT-analyse onmisbaar. SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Binnen deze analyse koppel je de sterkte en zwaktes van de organisatie aan de kansen en bedreigingen in de markt. Met deze bevindingen kun je een goede marketingstrategie bepalen. Het laat goed zien hoe de aansluiting van je bedrijf met de markt eruit ziet. In dit artikel leggen we in stappen uit hoe je voor je bedrijf een SWOT-analyse op kunt stellen. Succes! 

Je kunt daarnaast ook onze LinkedIn, artikelen, Facebook, of Instagram in de gaten houden om elke dag je kennis bij te spijkeren over andere gerelateerde onderwerpen.

Tips bij het maken van een SWOT

Een SWOT-analyse opstellen dus, maar waar begin je nu? Het is verstandig om goed over je bedrijfsvoering na te denken en maximaal vijf aspecten per SWOT element te benoemen. Daarnaast is het handig om gebruik te maken van kennis en ervaring van meerdere mensen. Binnen de organisatie kun je denken aan mensen die zich bezighouden met productie, marketing, verkoop of de klantenservice en buiten de organisatie zijn het juist de gebruikers, klanten of partners van het bedrijf. 

Kansen en Bedreigingen

Als we praten over de kansen en bedreigingen van de organisatie, dan gaat het over een externe analyse van de macro- en meso-omgeving van het bedrijf. De factoren die hierin spelen zijn vaak niet een rol alleen voor jouw bedrijf maar voor alle bedrijven in dezelfde markt. Je kunt met onderstaande voorbeelden zelf de kansen en bedreigingen verzinnen voor je bedrijf. 

Kansen:

 1. Economisch klimaat
 2. Demografische veranderingen
 3. Markt 
 4. Technologie

Bedreigingen: 

 1. Druk vanuit het distributiekanaal
 2. Demografische veranderingen
 3. Politiek
 4. Concurrentie activiteit

Niet elke bedreiging heeft evenveel aandacht nodig want aan sommige kritische factoren van buitenaf kun je niks veranderen, zoals bijvoorbeeld vergrijzing. 

 • Het bedrijf moet zich concentreren op de belangrijkste schadelijke bedreigingen en hiervoor een plan opstellen om deze te bestrijden. Daarnaast kan het bedrijf kansen benutten wanneer een trend in de omgeving een sterk punt is voor het bedrijf. 
 • Let op: met de ontwikkeling van kansen loop je vaak een risico, want je moet hierbij goed nadenken of de verwachte opbrengst ervan de risico’s rechtvaardigt. 

Sterke en zwakke punten 

De sterke en zwakke punten kun je benoemen binnen het eigen bedrijf (de micro-omgeving).  Vaak zijn de uitkomsten het gevolg van het gevoerde beleid en de resultaten van het bedrijf in het verleden. 

 • Daarnaast zijn de sterke en zwakke punten relatief, want het is prettig om als bedrijf ergens goed in te zijn, maar het kan wel een zwak punt zijn als de concurrentie hier nog beter in is. 
 • Sterke punten moeten op feiten zijn gebaseerd en bekeken worden vanuit het klantperspectief, want bedrijven kunnen het wel een sterk punten vinden maar het kan zijn dat de klanten dit niet ervaren. 

Je kunt met onderstaande voorbeelden zelf de sterke en zwakke punten verzinnen voor je bedrijf. 

Sterke punten

 1. Goede kennis en vaardigheden
 2. Marktaandeel
 3. Naamsbekendheid
 4. Imago

Zwakke punten

 1. Te weinig kennis en vaardigheden
 2. Slecht personeelsbeleid
 3. Te veel kosten
 4. Weinig bekend bij de doelgroep

En nu? 

Na het uitvoeren van zowel de externe (kansen en bedreigingen) & de interne (sterktes en zwaktes) analyse heb je vaak een behoorlijke lijst met punten. Deze diverse deelanalyses vormen samen één situatieanalyse. Dit wordt vaak in een SWOT tabel geplaatst om overzicht te creëren. Door het op een schematische manier te weergeven, kan er een beeld worden geschetst van de concurrentiepositie waarin het bedrijf zich bevindt. Met deze analyse kun je een strategie formuleren waarbij je rekening moet houden met de haalbaarheid en aanvaardbaarheid. Het moet wel een oplossing bieden voor het kernprobleem van je organisatie. 

Vaak wordt deze strategie opgesteld naar aanleiding van de confrontatiematrix. Dit is een matrix waarbij je de verschillende elementen van de SWOT moet opstellen op volgorde van relevantie en gewicht. De top 3 neem je vanuit de SWOT mee naar de matrix. De vervolgstappen zullen we later nog eens bespreken. Succes! 

swot-analyse

Heb je vragen over dit artikel of wil je dat we een artikel voor je schrijven? Stuur ons dan een berichtje of laat het weten in de comments.

1 reactie

 1. […] kleur vergeleken met de rest van de tekst.  Om een voorbeeld te geven kun je hier lezen wat een SWOT-analyse is. Als je hier op klikt, wordt je doorverwezen naar een pagina over deze analyse. De interne link […]